Bij een natuurlijke therapie wordt er niet alleen naar de klacht gekeken, maar ook naar de wisselwerking tussen lichaam en geest, en naar de interactie met de omgeving. Natuurgeneeskunde gaat er namelijk vanuit dat een mens ziek kan worden als lichaam, geest en sociaal functioneren niet in evenwicht zijn. Om te zorgen voor een goede balans maken we gebruik van de 5 Natuurgerichte principes:

 

Energie – de basis van ons leven
Alles bestaat uit energie.  Voldoende energie is nodig om alles in je lichaam en geest te kunnen reguleren. We gaan inzichtelijk maken wat jouw energiegevers en nemers zijn. Ook speelt je persoonlijkheid een belangrijke rol. Met behulp van het Enneagram en de Kernkwaliteiten krijg je meer inzicht in je persoonlijkheid. In de vervolgstappen maken we een plan om de balans in energie te hervinden. 

 

Prikkeloverdracht – het netwerk in ons systeem

De stroming van energie vindt plaats in alle lagen van ons lichaam. Prikkels komen binnen in onze hersenen en via ons zenuwstelsel wordt er met ons lichaam gecommuniceerd. Zonder goede geleiding kunnen functies in ons lichaam stagneren.

Door inzichtelijk te maken welke gedachten, gevoelens en gedrag zorgen voor een stagnering in de stroming van energie kunnen we bepaalde belemmerende patronen  met behulp van oefeningen doorbreken/herstellen

 

Drainage – afvoeren van afvalstoffen

In onze hectische maatschappij worden onze lichaam en geest regelmatig belast met gifstoffen in geestelijke en fysieke vorm wat kan zorgen voor veel stress. Dit kan invloed hebben op het communicatienetwerk van het lichaam. Het is daarom van belang om inzicht te krijgen wat helpt om jezelf regelmatig te reinigen van geestelijke en/of stoffelijke ballast.

 

Voeding – voor lichaam en geest

Voor ons lichaam is het belangrijk goede voedingstoffen tot ons te nemen. Voeding die bij het lichaam past. Ook op geestelijk vlak werkt dit zo. We worden door onze omgeving dagelijks gevoed door uitdagingen, verwachtingen, oordelen en overtuigingen. Dit kan leiden tot ongewenst gedrag of emoties of tot stress of piekeren. Door je bewust te worden van belemmerende geestelijke voeding en deze op een andere manier te benaderen, zal er sneller genezing plaatsvinden. 

Psyche – emoties en gedragspatronen.

Gezondheid is een evenwicht en harmonie in het gehele leven en in de volledige persoon. Je wordt toegerust met nieuwe kennis, vaardigheden en bewustwording zodat je je eigen gezondheid op lange termijn zelf in stand kan houden, voortbouwend op wat je hebt geleerd om weer in balans te komen.

De methodieken die ik gebruik zijn o.a.:
 

  • Rationeel Emotieve Therapie (RET)

  • ACT en Mindfulness

  • Enneagram en Kernkwadranten

  • Creatiespiraal

  • Interventiekaart

  • Methodieken voor Stresscounseling

Petra de Haan

Natuurgeneeskundig therapeut, Loopbaancoach, Vitaliteitscoach

en Stresscounselor

 

Bel of mail voor een gratis en

vrijblijvend intake-gesprek

petradehaan@coachpetra.nl

06-50646505

 

Praktijkadres:

Daggeldersweg 17

3449 JD Woerden