Tarieven & Vergoedingen Individuele Consulten:

De prijs voor een consult bedraagt € 60,- per uur.

Na ieder consult dienen deze kosten contant of via PIN betaling worden afgerekend.

Als gekwalificeerd BATC Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut worden mijn consulten door de sommige zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed.

In bijgaande pdf staat welke zorgverzekeraars de consulten in 2021 vergoeden.

            

                                2021

Hier vind je de algemene voorwaarden en annuleringsregeling van Petra Therapie en

Coaching. 

 

 

 

 

Tarieven & Vergoedingen 

 

Particulieren kunnen op verschillende manieren de kosten voor een consult (gedeeltelijk) vergoed krijgen:

 • Via de werkgever
  Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

   

 • Via de ziektekostenverzekering
  Bij een aantal ziektekostenverzekeraars worden trainingen vergoed in het aanvullende verzekeringspakket. Ik heb hiervoor de benodigde registratie bij AGB.

   

 • Via de Arbo-dienst van je bedrijf
  Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.  Bijvoorbeeld in het kader van Burn-out preventie en ter voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

   

 • Via de belasting
  Wanneer je als particulier de kosten voor trainingen zelf betaalt, kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor trainingen zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar als bedrijfskosten.

   

 • Via het UWV
  Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Kijk voor meer informatie op de website van het UWV.

Petra de Haan

Natuurgeneeskundig therapeut, Loopbaancoach, Vitaliteitscoach

en Stresscounselor

 

Bel of mail voor een gratis en

vrijblijvend intake-gesprek

petradehaan@coachpetra.nl

06-50646505

 

Praktijkadres:

Daggeldersweg 17

3449 JD Woerden